Politika varovanja osebnih podatkov

1. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Združba IP d.o.o. (v nadaljevanju »upravljavec«) sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletne strani zip.solutions, pridobljene ob registraciji v ali ob prijavi v spletišče, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Na spletni strani zip.solutions se lahko razpisujejo različne delavnice, seminarje, mrežne dogodke, webinarje, ki jih bo izvajala Združba IP d.o.o. ali druga oseba. Upravljavec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke zbrane za prej navedene namene, pri katerih se uporabniki ob prijavi strinjajo s posebej povezanimi splošnimi določili, ki so lahko posebej objavljeni.

V skladu z ZVOP-1 sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

Na spletni strani zip.solutions in povezanih podstraneh se za osebno privolitev šteje ravnanje obiskovalca, ki ob izpolnitvi obrazca s klikom na prazen okvirček in klikom na gumb »POTRDI« / »NADALJUJTE NA PAYPAL« / »KUPITE SEDAJ« ali drug podoben gumb, da se strinja s veljavnimi in objavljenimi splošnimi pogoji poslovanja, ter jih sprejema.

2. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje (ki se z obrazcem izpolnjujejo) osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v enega izmed obrazcev: ime, priimek, e-poštni naslov, firma, naslov, poštna številka, mesto, telefonska številka, IP naslov uporabnika, uporabnikova spletna stran, branža podjetja, davčna št. družbe, matična št. družbe, družbena omrežja uporabnika, področja izvajanja promocije uporabnika, cilji, zavzemanja, želje, opombe.

Upravljavec osebne podatke, ki jih pridobi od uporabnikov, obdeluje za namene masovnega pošiljanja e-pošte, pošiljanja personaliziranih e-poštnih sporočil, segmentacije strank, obveščanja o novostih, pošiljanja ponudb, ponudb za zaposlitev, izdajanja računov, pošiljanja tiskanega in digitaliziranega reklamnega gradiva, vabil na dogodke, podporo strankam, obveščanja o dogodkih, obveščanja o nagradnih igrah in izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

3. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletni strani zip.solutions, pri kateri s klikom na prazno okno in klikom na gumb »Potrdi« potrdi, da sprejema in se strinja s navedenimi splošnimi pogoji, daje osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljavec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisani v točki 2.

4. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte ali preko pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno (izbris) ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljavec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (preko elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

Uporabniki lahko pregleda njegove prijave na e-mail sezname, ki jih prejema, na strani na kateri se lahko iz e-poštnih seznamov tudi poljubno odjavi.

5. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljavec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 in Uredbo EU 2016/679, o varstvu osebnih podatkov).

Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. V kolikor so na spletni strani objavljene povezave na zunanje (tretje) spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z spletno stranjo zip.solutions, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Upravljavec ne odgovarja za napake, ki so posledica posredovanja napačnih ali lažnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljavec zagotavlja, da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran in da bodo podatki na zahtevo uporabnika izbrisani v roku iz 4.točke

7. Piškotki

Spletišče v brskalnik računalnika obiskovalca oziroma uporabnika odloži tako imenovani “piškotek”. Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem imeniku. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska.

Uporabnik lahko piškotke briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja, a posledično uporabnik ne bo mogel uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Upravljavec lahko osebne podatke, ki jih je uporabnik posredoval v postopku registracije, povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Upravljavec lahko podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabi za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Šteje se, da uporabnik ob registraciji na spletni strani zip.solutions daje soglasje za namestitev piškotka in osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih in drugih podatkov, ki obsega tudi možnost obdelovanja in povezovanja podatkov, razvidnih iz piškotkov, z uporabnikovimi osebnimi podatki, ki jih je posredoval, za namene neposrednega trženja storitev, produktov ali ostalih aktivnosti Združbe IP d.o.o.

8. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Združba IP d.o.o, Malgajeva ulica 4, 2000 Maribor.

Morebitna vprašanja glede zaupnosti podatkov, načinu zbiranja, uporabi podatkov ali o dodatnih informacijah, nas prosim kontaktirajte po pošti ali preko e-poštnega naslova hello@zip.solutions.

 

Datum zadnje spremembe pravilnika: 23.05.2018

Datum objave pravilnika: 23.05.2018

(Dokument: Politika o varovanju osebnih podatkov_v1.pdf)

Pin It on Pinterest